Omega 2010 – Koniec już blisko

Omega w zasadzie gotowa, pozostało urządzenie sterowe i na wodę.

Jeszcze trochę szlifowania, farby, lakieru i omega gotowa.